Současný management potřebuje mít vizi a schopnost pracovat v mezinárodním prostředí. Je nezbytné pružně reagovat na rychle probíhající změny. Celosvětová mobilita, schopnost domluvit se v několika jazycích a schopnost žít a rozumět různým kulturám jsou další klíčové faktory úspěchu.

Celosvětová síť Horton International pracuje na každé zakázce jako jeden tým, na celém světě dodržuje stanovené etické postupy. Dokážeme najít řešení rychle a účinně díky našemu týmu a pokročilým informačním systémům.

Horton International úzce spolupracuje se zákazníkem a potencionálním kandidátem během celého procesu vyhledávání tak, aby byly respektovány důvěrné informace a časové možnosti zákazníka.

Náš kontakt se zákazníkem nekončí obsazením dané pozice.

© Copyright 2010 - 2018 Horton International. All rights reserved. Contact us for more information. Site Index