Employer branding - 12.12.2017
Tak jsme se dostali do věku „ekonomického blahobytu“! Fungujeme na trhu, kdy meziročně ubývá 80 000 lidí v produktivním věku, kdy nastupuje nová generace s odlišnými pracovními návyky než generace předchozí. Ve firmách probíhá digitalizace a automatizace procesů, což znamená, že stále ještě levná pracovní síla nebude levnější než práce robotů. Mění se požadavky na kvalifikaci, schopnosti a vzdělání. Žijeme ve světě, který stále více ovlivňují komunikační média a reformy školství nereflektují probíhající změny.
Důsledky jsou patrné především na trhu práce. Firmy čelí nedostatku pracovních sil, mzdy rostou. Roste poptávka po lidech s vyšší kvalifikací, ale vzniká i prostor pro vznik nových míst v oblasti IT, služeb, obchodu, HR atd. Mění se motivace a národnostní rozmanitost zaměstnanců.

Jak této situaci čelí firmy? Některé nijak. Ignorovaly změny, neměly problémy se zaměstnanci, až do té doby, než jim odešli ke konkurenci. Jiné firmy pochopily, že doba je jiná a vyžaduje jiný přístup. Pracují na své pověsti dobrého zaměstnavatele (employer branding). Jde o dlouhodobý a v podstatě nekonečný proces. Pokud je realizován komplexně a pravdivě, vede k tomu, že firma má loajální a angažované zaměstnance, rychlejší nábor, stabilizované klíčové pracovníky.

Nemusí jít vždy o složité kampaně, ale kolikrát jde jen o to lépe „prodat svou konkurenční výhodu“. Prvním krokem je v podstatě zjištění, co je tou konkurenční výhodou, jaké hodnoty jsou firmě vlastní a zda se kryjí s očekáváním zaměstnanců. Jak? Zeptat se.

Zamyslet se nad úrovní interní i externí komunikace, zda je firma viditelná a jakou má pověst. Jak? Prohlédnout média, vytipovat místa, kde je možno značku firmy potkat a zda to funguje.

Zjistit, zda jsou stávající náborové kampaně účinné a jestli nejsou založené na nefunkčních a stereotypních přístupech. Jak? Podívat se na personální náklady/pozici, počty přijatých pracovníků a především motivaci personalistů.

Ověřit si, jak se komunikuje s novými zaměstnanci, talenty, klíčovými lidmi ve firmě. Vzít v úvahu, že motivace nových pracovníků, nastupujících a stávajících je rozdílná a pracovat s tím.

Marcela Mayerová
© Copyright 2010 - 2018 Horton International. All rights reserved. Contact us for more information. Site Index