Ztráta lidskosti při náboru a neblahé důsledky - 27.2.2018
V listopadu 2017 proběhlo v Brně významné setkání specialistů ze světa HR – EVOLVE! Summit. Svět náboru a lidských zdrojů v reakci na dynamické prostředí podléhá neustálým změnám. Mezi největší trendy v HR bychom pak mohli zařadit rychlý rozmach technologií, nutnost dobře koncipovaného employer brandingu a boj o talenty.

Nábor je nesmírně důležitým firemním procesem. V rámci procesu náboru může v každé z fází dojít k chybě, která může mít fatální následek. Mezi ty nejčastější a také nejobávanější následky patří ztráta kandidáta vlastním (byť možná neuvědomělým) přičiněním či neprofesionalitou. V reakci na aktuální podmínky na trhu práce mohou náboráři vlivem stresu pohlížet na kandidáta pouze optikou zakázky, kterou je potřeba ještě co nejrychleji vyřešit. To, spolu se stále se rozvíjejícím technologickým prostředím a nástroji, které mají náboráři k dispozici, může vést k poněkud automatizovanému způsobu vedení náborového procesu. Tato automatizace pak zase vede k nežádoucí dehumanizaci samotného náboru, a to vše dohromady může způsobit, že kandidáta ztratíme už v počáteční fázi. Dehumanizace není problémem jen v HR. Ale právě v této profesi, která vyžaduje nesmírně etický přístup, je důležité zůstat člověkem a zachovávat lidský přístup – to je jeden ze základních předpokladů a požadavků pro vykonávání tohoto náročného povolání.

Na Summitu EVOLVE! se tématu lidského přístupu v rámci náboru věnovala v rámci své přednášky Catrina Collier – dle Twitteru jedna ze 100 nejvlivnějších lidí v HR & Recruitmentu. Pokud byste se chtěli dozvědět více o světě social recruitingu z pohledu Catriny, navštivte její velmi zajímavý blog: http://www.thesearchologist.com/social-media-recruitment-training/blog/.

Ztráta lidskosti při náboru je nešvar, který se vyskytuje jak v personálních agenturách, tak uvnitř samotných firem. Od našich kandidátů, kteří se ucházejí o pracovní pozice, často slýcháme, že jsou překvapeni a potěšeni lidským přístupem – ať už v kontaktu s námi, nebo při jednání u našich klientů. Věříme, že lidský přístup sehrává klíčovou roli v procesu náboru.

Podle nás je škoda, že se s takovýmto přístupem uchazeči o práci často nesetkávají. Když se zamyslíme, o čem náborový proces je ze své podstaty, kdy jde z velké části o setkávání a rozhovory mezi dvěma a více lidskými bytostmi, bude nám jasné, proč o tyto hodnoty nesmíme přijít – nejen kvůli klientům, ale i kvůli nám, kteří pomáháme firmám najít dobré zaměstnance, a uchazečům o práci najít dobré uplatnění.

Naším úkolem v pozici personálních konzultantů by mělo být zjišťovat si, nejen v rámci náboru, informace ze všech důležitých míst, od všech zainteresovaných osob. Být především člověkem, na kterého se můžou všechny strany spolehnout - jak kandidát-uchazeč o práci, tak klient, pro kterého vhodného kandidáta hledáme. Je třeba ctít etiku, být morální, empatický a přesto si zachovat zdravý úsudek a profesionalitu. Je potřeba komunikovat – korektně a včas. Jak my sami bychom chtěli, aby s námi bylo jednáno, koho my sami bychom chtěli mít „na druhé straně“?

Přeji nám všem, abychom i se stále sílícím vlivem technologií dokázali uchovávat a předávat dále všechny důležité lidské hodnoty, aby nezanikly.

Linda Hudec
© Copyright 2010 - 2018 Horton International. All rights reserved. Contact us for more information. Site Index