Ach ten zaměstnavatel - 12.4.2018
Často se setkávám s konstatováním „nejsou lidi“. Mnoho firem vzdychá nad úrovní uchazečů o práci. Dovolte mi však, aby se tento článek nesl v duchu „ach ten zaměstnavatel“. Existuje řada publikací, které nám radí, co máme dělat, pokud se zajímáme o nové zaměstnání. Jak napsat svůj životopis, jak se chovat při pohovoru, jak budovat svůj profesionální image. Někdy nám však veškeré poučky jsou k ničemu a jsme zaskočeni realitou.

O své zážitky z přijímacího řízení se se mnou nedávno podělila má známá. Vyzbrojena poučkami o profesionálním vystupování, oblečena v novém kostýmku, šla se představit do společnosti, o kterou velice stála. Dochvilnost, na které si dávala vždy záležet, ji v tomto případě byla málo platná. Pan ředitel měl jednání. Konečně se po 20 minutách otevřely dveře a byla přivítána slovy: “ Tak co Vás to napadlo, že chcete pracovat v naší firmě?“
Po uvítacím ceremoniálu se pan ředitel svalil do kožené sedačky, přehodil nohu přes nohu a odhalil lýtko. V tom jeho rozpoložení ani kravata s avantgardním potiskem nemohla schovat chybějící knoflík u košile a bohatě porostlou hruď. Má známá se cudně choulila na okraji dalšího křesla, neboť jinak riskovala, že už nevstane. Následující rozhovor, několikrát přerušen mobilním telefonem, se točil kolem dětí, platu a ambicí mé známé. O co později setkání začalo, o to dříve skončilo. Přišla prý jakási nezvaná návštěva, které se pan ředitel musel věnovat. Na základě negativního dojmu z prvního setkání, ztratila ona známá veškerý zájem o nabízenou práci.

Mnoho firem přichází o kvalitní zájemce o práci díky chybám, kterých se dopouští. Celý proces výběru pracovníka může být špatně nastartován už při zadání. Firma si mnohdy teprve v době, kdy výběrová řízení vrcholí, uvědomí, že nastavená kritéria a profil kandidáta jsou nevyhovující.

Ředitel jiné společnosti pověřil vedoucího pracovníka, aby zajistil přes personální společnost vyhledání specialisty do svého oddělení. Tento pán pojal úkol jako svou velkou výzvu. Vědom si zásady, že čas jsou peníze, pustil se s vervou do řešení úkolu. Na e-mailové adresy poradenských firem, které objevil, rozeslal profil nadčlověka. Spokojen, jak kompetentně úkol vyřešil, čekal na seznamy uchazečů.

Vstup nového pracovníka do firmy je pro obě strany vážným rozhodnutím a je třeba k tomuto kroku přistupovat nadmíru zodpovědně a profesionálně. Co říci závěrem? Snad jen to, že stejně vysoké nároky jako jsou kladeny na ostatní, by personalisté měli klást nejen na kvalitu celého výběrového procesu, ale také i sami na sebe. Stejně jako v jiných oborech a situacích i zde platí, že pokud chceme pracovat s profesionály, měli bychom začít u nás samotných.

Marcela Mayerová
© Copyright 2010 - 2018 Horton International. All rights reserved. Contact us for more information. Site Index