Naši konzultanti v oblasti lidských zdrojů poskytují služby v klíčových oblastech. Nabízejí nová řešení problémů dotýkajících se obchodní činnosti společnosti a lidských zdrojů. Doporučení konzultantů vycházejí z praktických zkušeností a nezakládají se pouze na teoretických znalostech. Naše doporučení jsou jednoduchá a snadno uplatnitelná.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

  • přímý výběr vyššího a středního managementu
  • personální audit
  • poradenství v oblasti transformace společnosti nebo vytváření společných podniků
  • školení v oblasti mezikulturních rozdílů a rozvoje manažerských dovedností
  • outsourcing v oblasti personalistiky
  • outdoorové výcviky
  • a další
© Copyright 2010 - 2018 Horton International. All rights reserved. Contact us for more information. Site Index