PhDr. Leo Dittmann

Leo Dittmann

Vystudoval obor technologie skla na Umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě, a poté absolvoval obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Zahraniční zkušenosti sbíral mimo jiné na stážích ve Velké Británii a Nizozemsku, kde se zabýval otázkami mezikulturního managementu, negociace či řešení konfliktů. Od počátku 90. let se věnoval vzdělávání dospělých a personálnímu poradenství, což později vyústilo v založení Dittmann Consulting a zastupování Horton International v ČR. Podílel se rovněž na experimentálním ověření a zavedení pružné pracovní doby v českém prostředí.

Působí také jako trenér a kouč v oblasti komunikace, řešení konfliktů, rozvoje kreativity a mezikulturního managementu. Příležitostně publikuje v médiích.